Ariile noastre de practică

Oferim clienților noștri asistență și reprezentare în cele mai importante arii ale dreptului. Expertiza noastră oferă răspunsul celor mai variate întrebări care se pot ivi cu privire la diverse domenii juridice.

 

 

In ultimii ani, am dezvoltat un set larg de abilități practice, de cunoștințe superioare și de strategii procesuale în domeniul dreptului penal. Suntem alături de clienții noștri, tratandu-le cu loialitate drepturile și interesele, în îndeplinirea misiunii noastre comune de a îndrepta dreptul spre oameni, pentru oameni.

Expertiza noastră constă în asistență și reprezentare, atât în faza de urmărire penală, cât și în fața judecătorului de drepturi și libertăți, de cameră preliminară și de fond. Sprijinul acordat clienților noștri acoperă întregul domeniu al dreptului penal, fiind implicați în dosare având obiecte diverse, de la infracțiuni contra persoanei, până la infracțiuni de fals sau de serviciu.

drept penal
civil

 

 

Pornind de la esența pur socială a instituțiilor de drept civil, oferim clienților noștri consultanță, asistență și reprezentare în toate aspectele dreptului civil. 

 

Cum viețile noastre de zi cu zi ne aduc constant și indisolubil în fața legii civile, fie că încheiem contracte de orice natură, fie că intrăm în posesia unor bunuri, legăm relații de vecinătate și așa mai departe, ne asigurăm că expertiza și cunoștințele noastre aprofundate duc la eficientizarea relațiilor legate de clienții noștri și la depășirea cu succes a disputelor emergente din astfel de relații.

 

 

 

Echipa noastră a acumulat în ultimii ani o largă experiență în domeniul dreptului familiei, fiind alături de clienții noștri în depășirea celor mai sensibile momente. 

 

Cum suntem conștienți că dreptul este făcut de oameni pentru oameni, tratăm fiecare aspect cu privire la care suntem consultați, oricât de sensibilă, cu un nivel înalt de empatie profesională și înțelegere. Am asistat și reprezentat numeroase persoane în procese de divorț, fiind confruntați cu situații până la cele mai complexe, însă de fiecare dată obținem clienților noștri rezultate favorabile. 

familiei
maplraxis

 

 

 

 

De-a lungul ultimilor ani, am fost alături de numeroși clienți în procese de malpraxis medical. Cum suntem constienti de sensibilitatea pe care o aduce cu sine un caz de malpraxis medical, antrenam in astfel de cazuri un nivel cat se poate de inalt de efort si de devotament, in incercarea noastra continua de a aduce o compensare pierderilor suferite de către clienții noștri.

 

 

 

Punem la dispoziție clienților noștri cunoștințele și expertiza noastră în domeniul dreptului imobiliar, atât în calitate de consultanți, cât și în calitate de reprezentanți în fața instanțelor de judecată. Cum piața imobiliară este în continuă expansiune, și tranzacțiile privind bunurile imobile capătă, de asemenea, un dinamism constant și alert. Serviciile noastre în materia dreptului imobiliar acoperă consultanță la încheierea contractelor de vânzare a imobilelor, incluzând analiza de due diligence a titlurilor de proprietate asupra terenurilor și construcțiilor, consultanță la încheierea contractelor de locațiune și sublocațiune, litigii izvorâte din relațiile de vecinătate, uzucapiune sau partaj.

imobiliar
asoc

 

 

 

Oferim clientilor nostri servicii de înființare și autorizare a asociațiilor și fundațiilor, sprijinindu-le și pe parcursul funcționării lor în vederea aducerii la îndeplinire a scopurilor pentru care au fost constituite. Pentru a ne asigura de continua și eficienta derulare a activităților non-profit ale clienților noștri, punem la dispoziție pachete de consultanță care includ și sprijinirea în încheierea diverselor contracte cu angajați, voluntari, colaboratori ori donatari.

 

 

 

Odată cu dezvoltarea economică alertă, complexitatea raporturilor de muncă s-a extins proporțional, apărând noi standarde la locul de muncă și noi cerințe din partea angajatorilor pentru angajați. Expertiza noastră acoperă o gamă variată de servicii de consultanță, asistență și reprezentare în domeniul dreptului muncii. Pornind de la sprijinul în redactare contractelor individuale de muncă, a regulamentelor interne ori a contractelor colective de muncă și până la reprezentarea în fața instanțelor de judecată, fie a angajaților, fie a angajatorilor, ne asigurăm că reprezentăm cât mai fidel interesele economice ale clienților noștri.

muncii
administrativ

 

 

Cu o profundă cunoaștere a dreptului administrativ și din pasiune, oferim clienților noștri servicii de consultanță, asistență și reprezentare privind cele mai diverse aspecte ale dreptului administrativ.

Punem la dispoziția clienților noștri pasiunea și expertiza noastră, oferind servicii de consultanță, asistență și reprezentare în toate aspectele ce țin de buna și eficienta desfășurare a relațiilor purtate cu instituțiile și autoritățile publice.

Mai mult, tratăm cu atenție fiecare problemă ce poate apărea în cursul acestor relații, fie că este vorba despre anularea și suspendarea actelor administrative, refuzul sau nelegala emitere a unor acte administrative ori refuzul punerii la dispoziție a unor informații de interes public.