DREPT CONTRACTUAL

Ce este dreptul contractual?

Dreptul contractual sau cum este cunoscută din punct de vedere academic „Teoria obligațiilor” cuprinde totalitatea problemelor ce apar în negocierea, încheierea, desfășurarea și încetarea contractelor.

Așa cum am explicat  aici este ideal ca înainte de încheierea oricărui contract să apelezi la servicii de specialitate pentru a te asigura că ai suficiente garanții privind executarea contractului. O astfel de măsură de precauție împiedică majoritatea litigiilor înainte să se nască.

Fără a face o enumerare exhaustivă, vom prezenta tipurile de litigii pe care le administrăm în mod frecvent și problemele abordate până la acest moment.

contract 1

Contracte de vânzare-cumpărare

Contractul de vânzare-cumpărare este convenția prin care o persoană, numită vânzător, transmite altei persoane, numită cumpărător, dreptul său de proprietate - sau alte drepturi (reale sau de creanță) - în schimbul unei sume de bani, numită preț.

Contractele de vânzare-cumpărare pot avea obiecte variate, spre exemplu: bunuri mobile, bunuri imobile, drepturi de creanță etc.

Principalele probleme privind acest tip de contracte sunt:

 • Neachitarea (sau întârzierea achitării) prețului de către cumpărător;
 • Viciile ascuse ale imobilului pe care cumpărătorul le află ulterior încheierii contractului;
 • Viciile ascunse ale bunului mobil, cu precădere autoturismele asupra cărora se intervine schimbându-se piesele originale cu piese contrafăcute, fiind reparate fără autorizație, fiind modificat numărul de kilometri parcurși etc.
 • Viciile de consimțământ;
 • Constatarea nulității unui contract de vânzare-cumpărare dintre două terțe persoane, din diverse motive, precum vânzarea bunului altuia sau încercarea de fraudare a creditorilor;
 • Întârzieri privind predarea bunului imobil;
 • Ascunderea unor aspecte esențiale în executarea creanței (in cazul vânzării drepturilor de creanță);
 • Vânzarea unui bun (cu precădere cele imobile) aflat în litigiu ceea ce face imposibilă intrarea în posesia efectivă a bunului;
 • Neexecutarea întreținerii în cazul vânzărilor cu clauză de întreținere;

Contractul de locațiune

Contractul de locațiune (cunoscut frecvent drept închiriere) este contractul în temeiul căruia o persoană numită locator se obligă să asigure altei persoane numită locatar, folosinţa integrală sau parţială a unui lucru în schimbul unui preț achitat cu regularitate.

Contractele de locațiune pot fi incheiate asupra unor bunuri imobile (locuințe, spații de birouri/hale sau terenuri – regulile fiind diferite în funcție de obiectul contractului) sau asupra unor bunuri mobile (autoturisme, utilaje etc.)

Principalele probleme ce duc la litgii in cazul acestui tip de contract sunt:

 • Neachitarea chiriei de către locatar;
 • Neasigurarea condițiilor de desfășurare ale contractului de către locator;
 • Probleme privind documentația/titlul de proprietate al locatorului ce fac imposibilă desfășurarea activității locatarului;
 • Imposibilitatea rezilierii contractului de către locatar;
 • Distrugerea unor bunuri din locuință (în cazul contractului privind închirierea locuinței);
 • Folosirea bunului dat în locațiune în alte scopuri decât cel prevăzut în contract.

Contracte de prestări servicii

Denumite cu titlu general „contracte de prestări servicii” acestea cuprind toate contractele în care o parte, denumită prestator, oferă un serviciu celeilalte părți, denumită beneficiar, în schimbul unei sume de bani.

Contractele de prestări servicii nu pot fi cuantificate, fiind tot atâtea câte servicii sunt disponibile pe piață, însă cele mai întâlnite sunt contractele privind: antrepriza, servicii financiar-contabile, servicii de consultanță, servicii de transport, servicii de publicitate, servicii de pază, servicii de organizare evenimente etc.

Problemele principale cu care părțile se confruntă sunt:

 • Neplata prețului conform contractului;
 • Neexecutarea corespunzătoare/integrală a serviciului (cu precădere în cadrul serviciilor privind construirea clădirilor);
 • Întârzierea executării serviciilor, aspect ce duce de multe ori la pierderea interesului serviciului respectiv;
 • Apariția unor costuri „suplimentare”, nejustificate, în cadrul serviciului prestat.

Desigur, contractele nu se limitează la cele expuse anterior, fiind des întâlnite contractele de cesiune, de ipotecă, de leasing, de mandat, privind domeniul proprietații intelectuale, privind dreptul muncii, de depozit, de furnizare etc.

Nu ai folosit serviciul nostru pentru verificarea contractelor și acum regreți? Situația nu e pierdută!

Află cum te putem ajuta să îți rezolvi problema!