☀️ Ce este studiul de însorire, când este necesar și cum se obține?

🗒️Articolul explică ce este studiul de însorire și la ce îți folosește, când ai nevoie legal de el și poți obține un astfel de studiu. 

🏢 Ce este studiul de însorire?

Studiul de însorire poate fi un document foarte important pentru obținerea autorizației de construire sau pentru completarea dosarului în vederea emiterii unui PUD sau a unui PUZ. 

Legea impune ca fiecare cameră să fie luminată direct timp de cel puțin o oră și jumătate zilnic. Astfel, prin studiul de însorire se analizează modul în care umbra unei construcții afectează iluminatul natural al clădirilor învecinate.

Pentru a calcula gradul de însorire, se vor analiza umbrele proiectate de construcția care urmează a fi ridicată pentru tot timpul anului, prin raportare la ora 12. De asemenea, se va ține cont si de elemente precum vânturile dominante, orientarea camerelor față de punctele cardinale sau curenții locali de aer.

🏢 Când este necesar?

Conform Ordinului nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienã și sănătate publică privind modul de viață al populației, este necesar să se întocmească un studiu de însorire atunci când distanța dintre imobilul care urmează a fi construit și imobilele vecine este mai mică sau cel puțin egală cu jumătate din înălțimea imobilului viitor. 

Spre exemplu, construcțiile cu perete comun, dar și construcțiile cu un regim de înălțime mare fac parte din categoriile de construcții pentru care este necesar un studiu.

În orice caz, necesitatea de a întocmi un studiu de însorire pentru a continua demersurile în vederea autorizării construcției va fi pusă în sarcina constructorului prin certificatul de urbanism. 

Mențiunea din certificat cu privire la acest studiu face ca întocmirea lui să fie obligatorie, iar nu doar recomandată, astfel încât studiul de însorire nu are doar un scop informativ.

🏢 Cum se obține?

Actele necesare pentru a realiza un studiu de însorire sunt:

  • certificatul de urbanism;
  • planul de situație și de fațade al imobilulul;
  • memoriu de arhitectură.

Studiul trebuie întocmit de un specialist care să fie autorizat pentru a realiza un astfel de tip de documentație. În caz contrar, studiul nu are nicio valoare juridică și nu va putea fi luat în considerare de autoritatea la care se depune. De aceea, trebuie apelat la un arhitect cu drept de semnătură. 

Acesta va întocmi studiul de însorire, care va fi verificat de un expert atestat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Poți citi aici despre situațiile în care sunt necesare avizele de mediu. 

Leave a Comment