DREPT BANCAR

Ce este dreptul bancar?

Dreptul financiar bancar se referă la totalitatea litgiilor pe care un consumator le are cu o instituție bancară. Cele mai întâlnite tipuri de conflicte juridice sunt: litigii privind încălcările contractuale; litgii privind clauze abuzive; procedura de dare în plată.

bank4

Darea în plată

Reprezinta unul dintre obiectele noastre de activitate principale, cu precădere după modificarea legii nr. 77/2016 prin legea nr. 52/2020 și față de care, până la momentul de față, avem o rată de succes de 100%.

Rata de succes este consecința unei analize temeinice a dosarului și a condițiilor impreviziunii înainte de a începe demersurile privind procedura de dare în plată – altfel spus, în condițiile în care clientul nu îndeplinește condițiile stipulate  de lege, cu părere de rău îl sfătuim să nu înceapă procedura și refuzam dosarul.

Cu toate acestea, în cazul în care darea în plată a imobilului SAU înghețarea cursului valutar sunt posibile, raportat la calculele matematice privind modificarea cursului valutar, dar și a condițiilor în care s-a schimbat nivelul de trai al consumatorului din cauze obiective, stabilim strategia dosarului.

Clauze abuzive

În contractele bancare, clauzele abuzive sunt comune, ducând la majorarea nejustificată a sumelor de plată de către debitor și, nu de puține ori, la executarea silită.

Printre clauzele abuzive regăsim comisioanele nejustificate (de administrare, de rambursare anticipată, de analiză dosar, de acordare credit, de risc, de gestiune etc.), clauze privind modificarea unilaterală a dobânzii de către bancă, clauze privind declararea scadenței anticipate pentru motive ce nu pun în risc desfășurarea contractului (exemplul de mai jos cu divorțul soților), clauzele universale privind riscul valutar etc.

Litigii privind încălcarea clauzelor contractuale

În astfel de litigii, persoana fizică poate avea calitate de pârât (atunci când banca o dă în judecată pentru încălcarea anumitor clauze) sau de reclamant (atunci când banca încalcă anumite clauze contractuale).

În primul caz, scopul reprezentării este acela de a proteja clientul împotriva unor acțiuni nejustificate ale băncii care ar putea să îi provoace pagube materiale (plata unor daune) sau să ducă la declararea scadenței anticipate a creditului. Cu titlu de exemplu, am întâlnit o clauză într-un contract bancar în care se stipula că dacă soții divorțează reprezintă o „nerespectare a contractului” și se poate declara scadența anticipată.

În cel de-al doilea caz, scopul reprezentării este acela de a sancționa o abatere de la contract din partea Băncii, abatere care poate produce clientului prejudicii materiale sau morale – cu titlu de exemplu, o astfel de încălcare contractuală din partea Băncii o reprezintă blocarea contului clientului în mod nejustificat.

Ești într-un litigiu cu banca?

Află cum și dacă te putem ajuta!