ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

De ce e necesară consultanța?

Fie că este vorba de constituirea, de administrarea, divizarea sau chiar dizolvarea unei asociaţii de proprietari, o îndrumare practică din partea unui specialist este întotdeauna binevenită, dacă nu chiar necesară în unele cazuri, în special în cazul asociaţiilor aflate la început de drum.

Într-adevăr, Legea asociaţiilor de proprietari (Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea
condominiilor), reglementează în mare parte procedurile amintite mai sus, însă atunci când vine vorba de punerea în practică a teoriei, mulţi preşedinţi de asociaţie întâmpină tot felul de probleme, care lipsesc adesea de iniţiativă orice intenţie bună venită din partea acestora.

indemnizatia-de-somaj

Problemele uzuale ale unei asociații

Din expertiza noastră, o asociaţie de proprietari se confruntă cel mai adesea cu următoarele probleme:

 •          Recuperarea restanțelor la cheltuielilie asociaţiei de proprietari;
 •          Dezbaterea succesiunii unui fost proprietar, atunci când moştenitorii acestuia refuză să o facă (ne referim aici la cazul moştenitorului care continuă să locuiască în apartament, după decesul autorului său şi care refuză să plătească contravaloarea utilităţilor consumate, invocând lipsa calităţii de proprietar);
 •          Folosinţa necorespunzătoare a spaţiilor comune;
 •          Instalarea sistemelor de supraveghere video în spaţiile comune;
 •          Distrugerea sau deteriorarea spaţiilor comune;
 •          Refuzul proprietarilor de a permite accesul în locuință pentru efectuarea verificărilor de specialitate;
 •          Modificarea propietăților individuale, cu nerespectarea condiţiilor prevăzute de lege;

Problemele uzuale ale proprietarilor

Pe de altă parte, proprietarii se confruntă şi ei cu diverse probleme, printre care:

 • Refuzul preşedintelui asociaţiei de a răspunde la sesizări sau contestaţii;
 • Introducerea unor sume de plată pe listele de întreţinere, în mod nejustificat;
 • Neîntreprinderea activităţilor de administrare, întreţinere sau modernizare a spaţiului comun;
 • Refuzul preşedintelui asociaţiei de a elibera adeverința care reprezintă dovada
  achitării cotelor de contribuție la zi, necesară în vederea înstrăinării imobilului;

Astfel, dacă te confrunţi cu una dintre problemele menţionate mai sus sau cu orice alte probleme similare ne poţi contacta în vederea găsirii unei soluţii. O analiză juridică sau o notificare prealabilă sunt recomandate anterior declanşării oricărui demers în instanţă.

Ai o problemă?

Avem un răspuns