🏢 Cum pot intra în legalitate dacă am construit fără autorizație de construire?

“Am construit fără autorizație de construire, ce fac acum?” sau "Cum pot intra în legalitate dacă am construit fără autorizație de construire?" sunt întrebări cu care ne-am confruntat de multe ori. Adesea, din necunoașterea legii, din grabă sau din comoditate, multe persoane construiesc fără autorizație de construire, cu atât mai mult cu cât procesul de obținere al unei autorizații de construire de multe ori este greoi și încărcat birocratic.

Ce se întâmplă dacă am construit fără autorizație de construire?

Legea 50/1991 este destul de clară cu privire la ce se poate întâmpla dacă ai construit fără autorizație de construire.

În primul rând,  dacă ai construit fără autorizație de construire, poți primi o amendă între 1000 și 100.000 lei. Fapta poate fi constatată de angajații din cadrul Departamentului de Urbanism al primăriei care trebuia să  emită autorizația sau de către lucrători ai  Poliției Locale, din cadrul Disciplinei in Construcții, însă amenda va fi aplicată de șeful instituției.

În al doilea rând, prin Procesul – Verbal de sancționare vei fi obligat ca într-un termen rezonabil să intri în legalitate, obținând toate autorizațiile necesare.

În cazul în care ai construit fără autorizație de construire și ai fost amendat, iar în termenul dispus prin Procesul – Verbal de constatare și sancționare a contravenției NU ai intrat în legalitate, Primăria te poate da în judecată și te poate obliga să îți demolezi construcția nelegală sau ți-o poate demola chiar instituția statului (pe cheltuiala ta, desigur).

Dacă ai construit fără autorizație de construire și îți dorești să intri în legalitate, îți explic imediat ce poți face...

Ce pot face dacă am construit fără autorizație de construire?

„Primăria vrea să îmi dărâme casa” a fost unul dintre cele mai ciudate lucruri pe care le poți auzi, însă demolarea casei de către Primărie este un risc real dacă ai construit fără autorizație de construire.

Iată ce poți face...

Ai construit fără autorizație de construire înainte de 01 august 2001

Dacă ai construit fără autorizație de construire înainte de 01 august 2001 te poți considera norocos deoarece poți beneficia de prevederile art. 37 alin. (2) din Legea nr. 7/1996.

În principiu, acest text legal, spune că iți poți înscrie dreptul de proprietate asupra construcției în Cartea Funciară pe baza Certificatului de Atestare Fiscală și Documentația Cadastrală a Imobilului. Altfel spus, dacă ai făcut cadastrul și plătești impozite, dreptul de proprietate va fi înscris în Cartea Funciară.

Din practică însă am observat că există o condiție suplimentară impusă de ANCPI, anume,  dacă vrei să îți intabulezi construcția în  Cartea Funciară trebuie să ai și un drept asupra terenului pe care  ai construit fără autorizație de construire.

Ai construit fără  autorizație de construire acum 3 ani sau mai mult

Dacă ai finalizat construcția de mai mult de trei ani poți intra în legalitate și iți poți intabula construcția pe baza unui Certificat de atestare a construcției.

Va trebui să faci solicitarea către instituția competentă și va trebui să întocmești un întreg dosar ce va fi analizat de către organele competente, adică de Președintele Consiliului Județean, Primar sau Arhitect șef, după caz.

În urma analizei dosarului depus de tine, organele competente vor constata faptul că s-a împlinit termenul general de prescripție pentru aplicarea amenzilor contravenționale prevăzut în Legea nr. 50/1991 și astfel nu te vor mai putea sancționa pentru ridicarea ilegală a construcției.

Dacă vrei să obții Certificatul de atestare a construcției, va trebui să îndeplinești următoarele:

  • ai construit fără autorizație de construire;
  • au trecut cel puțin 3 ani de la ridicarea construcției;
  • ai realizat o expertiză cu privire la respectarea cerințelor legale în domeniul construcțiilor și  urbanismului iar din aceasta rezultă că sunt respectate toate cerințele legale pentru ridicarea construcției;

Dacă instituțiile Statului îți refuză intrarea în legalitate a construcției ridicate fără autorizație de construire, poți ataca decizia în instanță, în procedura de contencios administrativ.

Ai construit fără autorizație de construire, în ultimii 3 ani.

Dacă ai construit fără autorizație de construire și nu au trecut cel puțin 3 ani de la  finalizarea în fapt a lucrărilor, ai posibilitatea de a intra în legalitate prin procedura administrativă.

Altfel spus, înainte sau după ce ai fost sancționat contravențional pentru construcția ridicată fără autorizație de construire, ai posibilitatea de a obține documentele necesare intrării în legalitate, documente ce coincid cu cele necesare pentru obținerea unei autorizații de construire.

Vei avea nevoie de Certificatul de Urbanism și avizele menționate în acesta, documentația tehnică a construcției, raport de expertiză,  documentația cadastrală și, desigur, recepția lucrării efectuate de autoritatea de stat competentă.

Și în acest caz, dacă îndeplinești toate condițiile legale iar autoritățile publice îți refuză intrarea în legalitate, te poți adresa instanței de judecată în procedura de contencios – administrativ.

Ce pot face daca primăria îmi  refuză intrarea în legalitate?

După cum spuneam există posibilitatea ca autoritățile publice să îți refuze intrarea în legalitate sau să tergiverseze procedura suficient de mult încât să nu te poți încadra în termenul de intrare în legalitate dispus în Procesul – Verbal de sancționare a contravenției.

În acest caz, dacă îndeplinești toate condițiile legale pentru  emiterea unei autorizații de construire și, deci, pentru intrarea în legalitate instanța poate suplini acordul autorității publice și poate pronunța o hotărâre prin care să oblige autoritatea publică să îți recunoască construcția ca fiind legală.

Dacă te confrunți cu oricare dintre problemele mai sus menționate sau alte probleme legate de drept imobiliar și urbanism, nu ezita să ne contactezi.

Leave a Comment